VAN IN
Wiskundewijzer
 
De Wiskundewijzer geeft een duidelijk overzicht van de leerstof wiskunde van de lagere school. Het omvat de onderdelen getallen (inclusief bewerkingen), meten en metend rekenen, meetkunde en toepassingen. Uniek is de aandacht die geschonken wordt aan de opbouw van de leerstof en aan de manier waarop de leerstof aangebracht kan worden. Zo vindt u verwijzingen naar didactisch materiaal en worden er didactische tips gegeven. Het geheel wordt zinvol verrijkt met extra weetjes en achtergrondinformatie. Een onmisbaar en handig referentiewerk voor de wiskundepraktijk.
 
 
Doelgroep: klasleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, begeleiders, adviseurs, nascholers, inspectie, logopedisten, leerkrachten eerste graad secundair onderwijs, studenten in de lerarenopleiding, docenten wiskunde

  |  | 

Credits