VAN IN

Waarom voor Oh là là ! kiezen?

  • Oh là là ! werkt volledig volgens de initiatieprincipes zoals ze in de publicaties en de ministeriële nota rond vreemdetaleninitiatie beschreven staan (omzendbrief i.v.m. vreemdetalenonderwijs in het basisonderwijs).
  • De methode brengt de kinderen basisvaardigheden en attitudes bij die voor het leren van gelijk welke taal achteraf een grote meerwaarde zijn.
  • Oh là là ! biedt de leerkracht gebruikscomfort en geruststellende veiligheid.
  • De methode is specifiek ontwikkeld per leeftijdsgroep. Dat uit zich in de keuze van de woordenschat en de contexten en de uitwerking van de liedjes en activiteiten, rekening houdend met de eigenheid van 5- tot 9-jarigen.
  • Oh là là ! initieert spontaan basiswoorden (meer dan 250 van de 500 woorden al geïnitieerd na leerjaar 4).
  • Oh là là ! is haalbaar binnen het lesrooster (een half uurtje binnen de lestijd muzische vorming).
  • De methode zorgt voor continuïteit met aandacht voor elke leeftijdsgroep: Oh là là ! voor het derde en vierde leerjaar werkt met dezelfde principes. De hoofdpersonages in de verhalen, de pop, de uitwerking van de materialen en activiteiten verschillen: de belevingswereld van een kind van 9 is niet dezelfde als die van een 5-jarige!
 


 |  | 

Credits

  Bordboeken Plus