VAN IN
Inhoud HOEKENBOX Wiskunde voor leerjaar 6

Hieronder vindt u een overzicht van de opdrachten in de HOEKENBOX Wiskunde voor leerjaar 6. 
Dubbelklik op 'voorbeeld bekijken' in de laatste kolom van de tabel om de opdrachtfiche te kunnen bekijken.
 
 
Onderdeel Opdracht Wat? Bekijk voorbeeld
Metend rekenen 1 Graficus. De leerlingen lezen resultaten af van grafieken en diagrammen.
Metend rekenen 2 Gefopt! De leerlingen berekenen en controleren het volume van de ruimtefiguren.
Metend rekenen 3 Zinken of drijven? De leerlingen maken kennis met de dichtheid van stoffen (het soortelijk gewicht).
Metend rekenen 4 Professor Superficie. De leerlingen berekenen de oppervlakte van een balk, kubus, cilinder.
(pdf. 425 kb)
Metend rekenen 5 3 – 2 – 1 – gelanceerd! De leerlingen zoeken ruimtefiguren bij elkaar met de overeenkomstige formules voor oppervlakte en volume.
Metend rekenen 6 Metend dammen. De leerlingen berekenen oppervlakten, omtrek en volumes.
Metend rekenen 7 Oppervlaktes berekenen. De leerlingen berekenen de oppervlaktes van een kubus, balk en cilinder.
Metend rekenen 8 Gelijke kolommen. De leerlingen berekenen de oppervlakte en de omtrek van cirkels.
Getallenkennis 1 Sterrenjacht. De leerlingen sporen veelvouden van 3, 4 en 9 op.
Getallenkennis 2 Binaire domino. De leerlingen associëren het binaire talstelsel met het decimale.
Getallenkennis 3 Magische getallen! De leerlingen oefenen op de kenmerken van de deelbaarheid door 2, 3, 4, 5 …
Bekijk voorbeeld
 
Getallenkennis 4 Rekenslang. De leerlingen oefenen het inzicht in natuurlijke getallen tot 1 000 000 000.
Getallenkennis 5 Kaartje weg. De leerlingen oefenen de structuur van natuurlijke getallen tot 1 000 000 000 in.
Getallenkennis 6 Gelijke waarde. De leerlingen spelen met cijfers uit natuurlijke getallen tot 1000 000 000.
Bewerkingen 1 Klimmen maar! De leerlingen lossen vraagstukken over de ongelijke verdeling op.
Bewerkingen 2 Breukenslag. De leerlingen voeren de 3 bewerkingen (+, -, x) uit met breuken.
Bewerkingen 3 Cijferslag. De leerlingen vermenigvuldigen al cijferend kommagetallen.
(pdf. 544 kb)
Bewerkingen 4 Dammen. De leerlingen rekenen uit het hoofd met natuurlijke getallen (+ en -).
Bewerkingen 5 Rekenlotto. De leerlingen rekenen uit het hoofd met natuurlijke getallen (met eindnullen) en kommagetallen.
Bewerkingen 6 Cijferzoeker. De leerlingen vermenigvuldigen met en delen cijferend door kommagetallen.
Bewerkingen 7 De mijne is vol! De leerlingen cijferen om hun dm³, kg of liter te vullen.
Bewerkingen 8 Driehoekendomino. De leerlingen moeten handig optellen en aftrekken tot 1 000 000 000.
Bewerkingen 9 Geflitst! De leerlingen berekenen het ontbrekende verhoudingsgetal.
Bewerkingen 10 Breuklotto. De leerlingen delen natuurlijke getallen door een stambreuk.
Bewerkingen 11 Kun jij Miss of Mister T. Oerist volgen? De leerlingen oriënteren zich met kaarten en berekenen de afstand tot een reisbestemming (schaal).
Meetkunde 1 Ten oorlog! De leerlingen redeneren en denken strategisch.
Meetkunde 2 GEOtekenspel. De leerlingen herkennen, benoemen en tekenen meetkundige begrippen.
(pdf. 462 kb)
Meetkunde 3 Afspraak bij vrienden. De leerlingen verplaatsen zich mentaal in de ruimte en volgen een plan.
Meetkunde 4 Rijtje van 4. De leerlingen herkennen de eigenschappen van vierhoeken en driehoeken.
Meetkunde 5 Puzzelknippen. De leerlingen moeten puzzelstukken mentaal verplaatsen in de ruimte.
Meetkunde 6 Pietje precies. De leerlingen construeren regelmatige veelhoeken (ingeschreven in een cirkel).
Meetkunde 7 Gefopt! De leerlingen tekenen spiegelbeelden en controleren het werk van de anderen.
Meetkunde 8 Rood blauw rood. De leerlingen tekenen vlakke figuren en spelen een tactisch spel.
Meetkunde 9 Schaduwmemo. De leerlingen associëren figuren met hun schaduw.
Meetkunde 10 Schaduwen. De leerlingen berekenen de hoogte van een gebouw aan de hand van de schaduw.
Toepassingen 1 Dobbelen maar! De leerlingen tekenen regelmatige veelhoeken aan de hand van een cirkel.
Toepassingen 2 Cartoons tekenen. De leerlingen brengen vervormingen aan in een figuur.
Toepassingen 3 Wie past bij wie? De leerlingen tekenen hoeken.
Toepassingen 4 Grond veroveren! De leerlingen voeren een strategie om grond te bemachtigen.
Toepassingen 5 Kakuro. De leerlingen vullen eenvoudige sommen in een kakuro-rooster in.
 


 |  | 

Credits