Eerste communie

VIERINGEN EERSTE LEERJAAR

Naamopgave (eind november: na de bijeenkomst 'Ik ben gedoopt.' in traject 1)

TIP
Als je de voorbereiding over 2 schooljaren spreidt, plaats je de viering van de naamopgave best begin juni (eveneens na de bijeenkomst ‘Ik ben gedoopt.’ in traject 3). Je kunt dan enkele kinderen die pas hun eerste communie deden, betrekken bij de viering, bv. door hen een voorbede of een kort getuigenis te laten lezen, … .

Een symbool dat verwijst naar het thema van de viering
Het is goed om het thema van de viering aan te geven door dit op een prikbord achter het altaar op te hangen. Je kunt het thema nog sterker in de kijker plaatsen door een symbool dat ernaar verwijst, op het altaar te zetten. Tijdens de verwelkoming of in de homilie kan de priester aan de hand van het symbool het thema kort toelichten.

TIP
Indien je bij de zending iets concreets meegeeft aan de kinderen, kun je dit voor de viering als versiering voor het altaar opstellen.

Intredelied
Het lied 'Ons plekje' in de hdl. van TvH 1 op p. 92 en op de cd van TvH 1 (vocaal nr. 1 en instrumentaal nr. 2) kun je gebruiken als intredelied.

TIP
De babbelboom (uit het thema 'Mag ik zijn wie ik ben?') kan een plaatsje krijgen in de kerk. Je kunt er alle namen (eventueel met foto) van de kinderen die hun eerste communie doen, in hangen. Eventueel kun je ook de wereldboom die in de klas werd gemaakt (tijdens het thema 'Mag ik zijn wie ik ben?'), achter het altaar ophangen. Je kunt er het thema van de viering, bv. 'Welkom bij Jezus', bij hangen.

Verwelkoming
=> Extra informatie

Gebed om vergeving
=> Extra informatie

Het lied 'Zeg maar tegen Jezus' op de cd 'Naar de overkant' (vocaal nr. 4) kan gebruikt worden als keervers bij het gebed om vergeving.

Openingsgebed door de priester
=> Extra informatie


Eerste lezing
Voor de eerste lezing kun je een keuze maken uit de verhalen uit Tuin van Heden 1 die tot nu toe aan bod kwamen in de klas. De kinderen zullen het verhaal herkennen en zich herinneren hoe ze ermee gewerkt hebben in de klas.

Enkele suggesties:

TIP
Als je werkt met het verhaal 'Van wie is de wereld?' kun je de prenten van de dieren en de mensen in het verhaal (TvH 1, p. 269-270) vergroten, inkleuren en uitknippen. Je kunt enkele kinderen uitnodigen om deze tijdens of na het verhaal vooraan op het prikbord te hangen of voor het altaar te plaatsen.

Tussenzang

Evangelie door de priester
Als evangelie kun je kiezen uit de volgende verhalen:

1. Jezus en de kinderen (door Kolet Janssen hertaald naar Lc 18, 15-17): TvH 1 p. 118-119

TIP
De 8 prenten bij het verhaal 'Jezus en de kinderen' uit de prentenset van TvH 1 kun je tijdens het evangelie door 8 kinderen naar voor laten brengen. Ze worden voor het altaar geplaatst als illustratie bij het bijbelverhaal. De kinderen herkennen de prenten vanuit de klas en volgen op die manier beter het verhaal. De Jezusprent (het themabeeld) uit de prentenset kan opgehangen worden achter het altaar. Een woordkaart met het thema 'Alle kinderen zijn welkom bij Jezus.' kan in het groot bij de prent gehangen worden. In de loop van de viering (bv. bij de verwelkoming) kun je ook werken met de figuren uit het verhaal die je vindt in TvH 1 p. 144-152. Je kunt de figuren vergroten, inkleuren en uitknippen zodat ze kunnen rechtstaan bv. op het altaar.

2. Jezus leert Zijn leerlingen bidden (door Kolet Janssen hertaald naar Lc 11, 1-13) TvH 1 p. 375

3. Het doopsel van Jezus (door Kolet Janssen hertaald naar Lc 3, 21-22) in TvH 1 op p. 770 of in het communieboekje 1 (eerste leerjaar) op p. 17.

Homilie door de priester


Geloofsbelijdenis
=> Extra informatie

Voorbeden
=> Extra informatie

Naamopgave
=> Extra informatie

TIP
Eventueel laat je de kinderen op voorhand in de klas of tijdens een parochieactiviteit iets maken met hun naam bv. hun naam op een bloem of op … tekenen en mooi versieren. De knutselwerkjes kunnen dan tijdens de naamopgave worden opgehangen in de kerk. Ze blijven er hangen tot de eerste communie. Zo horen de kinderen al een beetje bij de grote kerkgemeenschap.

Offerandelied
Het lied 'Jezus roept jou.' in TvH 1 op p. 141 en op de cd van TvH 1 nr. 3 kan ook gebruikt worden bij de offerande. Zo worden de kinderen uitgenodigd om mee rond te tafel te zitten, ook al krijgen ze nog geen communie.

Offerandegebed
=> Extra informatie

Groot dankgebed
=> Extra informatie

Onze Vader

TIP
Alle kinderen met de leerkrachten en de catechisten komen rond het altaar staan, om het Onze Vader te bidden. Ze geven de priester en elkaar de hand en vormen een kring.

Communie
=> Extra informatie

Communiezang
=> Extra informatie

Dankwoord en/of engagement door iemand van het parochieteam of de parochieraad
=> Extra informatie

Het is prettig dat iemand vanuit de parochie de kinderen proficiat wenst met hun 'naamopgave' voor de eerste communie. Zo voelen ze zich opgenomen in de plaatselijke kerkgemeenschap. Ook een woord van dank voor de inzet van ouders, leerkrachten en catechisten is hier op zijn plaats. Het kan ook zinvol zijn dat iemand van de parochie een engagement uitspreekt naar de kinderen (en hun ouders) toe. Zo voelen zij dat ze er niet alleen voor staan maar de ondersteuning krijgen vanuit de plaatselijke kerkgemeenschap.

TIP
Je kunt op het einde van de viering iets concreets, tastbaars aan de kinderen meegeven, waarmee ze ook thuis nog iets kunnen doen. vb. bij het verhaal van 'Jezus en de kinderen': je kunt een uitgeknipt figuur van 'Jezus met kinderen' aan elk kind meegeven met de vriendelijke uitnodiging om dit thuis een centraal plaatsje te geven: op de schoorsteen, op een kast, … zodat het zichtbaar wordt. Op deze figuur kan je vooraf schrijven: 'Iedereen is hier welkom!' of 'Jij hoort erbij!' of iets dergelijks.

vb. bij het verhaal 'Jezus leert ons bidden': je kunt de kinderen een gebedenboekje aanbieden met de uitnodiging er regelmatig een gebedje uit te lezen, samen met papa of mama of broer/zus, … . Het boekje 'Dag! Goede God!' (uitgegeven door Lut De Wilde en Antoine Christiaens (lkrn. eerste leerjaar Zele) en verspreid door Pascali, Hoofdkerkstraat 3, 9000 Gent) is een heel fijn gebedenboekje. Het volgt het kerkelijk jaar en enkele mogelijk belangrijke momenten uit het leven van deze jonge kinderen. Er is ook plaats om zelf iets te schrijven, te tekenen of te kleuren. Uit ervaring weten we de dat kinderen én volwassenen er erg enthousiast over zijn.

Slotgebed door de priester
=> Extra informatie

Zending en zegen door de priester
=> Extra informatie