Eerste communie

Eerste communie (tweede leerjaar)

Een symbool voor de viering
Het is goed om het thema van de viering aan te geven door dit op een prikbord achter het altaar op te hangen. Je kunt het thema nog sterker in de kijker plaatsen door een symbool dat ernaar verwijst, op het altaar te zetten. Tijdens de verwelkoming of in de homilie kan de priester aan de hand van het symbool het thema kort toelichten.

Intredelied

TIP
Je kunt een processie maken van achter naar voor in de kerk met de priester en misdienaars voorop, begeleid door feestelijke (orgel)muziek. De kinderen kunnen een bloem dragen en deze voor het altaar in een vaas zetten. Het kan ook mooi zijn om met ballonnen te werken die aan palen vooraan in de kerk worden vastgemaakt. De ballonnen kunnen na de viering buiten worden opgelaten (zie bijeenkomst 9 ‘Dank je wel!’: het verhaal ‘De prinses en de zwerver’). Ze kunnen ook een klein geschenkje dragen dat ze vooraf in de klas of tijdens een activiteit in de parochie maakten en dat op het einde van de viering als dank aan papa en/of mama kan gegeven worden: een geschilderde kei, een klein kistje met een bloempje of een pareltje er in, … .

Het lied 'Jezus roept jou' uit TvH 1 op p. 141 en op de cd van TvH 1 nr. 3 is heel geschikt als intredelied. Dit lied kan na de processie gezongen worden.

Verwelkoming
=> Extra informatie

Gebed om vergeving
=> Extra informatie

TIP
Het lied 'Goed doen' (TvH 2 p. 448) kan mooi aansluiten bij de schuldbelijdenis. Je kunt het refrein gebruiken als keervers na elke schuldbelijdenis:
Ik wil zo graag het goede doen, al lukt dat niet altijd.
Maar kies ik toch een ander doel, dan krijg ik daarna spijt.
Ook de strofen kunnen gebruikt worden, vooral de derde en vierde strofe sluiten goed aan bij het vergevingsmoment.
Je vindt het lied op de cd van TvH 2 (vocaal nr. 13 en instrumentaal nr. 14).

Openingsgebed door de priester
=> Extra informatie

Eerste lezing door een leerkracht of catechist

Voor de eerste lezing kun je een selectie maken uit de verhalen uit Tuin van Heden 2. De kinderen zullen het verhaal herkennen en zich herinneren hoe ze ermee gewerkt hebben in de klas.

Enkele suggesties: TIP
Ook enkele verhalen uit TvH 1 kunnen gebruikt worden als eerste lezing. Zie hiervoor de vieringen van het eerste leerjaar.

Tussenzang

Het 'Wonderliedje' op de cd 'Naar de overkant' (vocaal nr. 9 en instrumentaal nr. 20) is een mooie voorbereiding op het evangelieverhaal van de broodvermenigvuldiging.

Evangelie door de priester

Als evangelie kun je een keuze maken uit de volgende evangelieteksten:
TIP
De prenten in de handleiding (p. 623-631) kun je uitvergroten op A3-formaat, inkleuren en plastificeren. Zes kinderen kunnen de prenten tijdens het evangelie naar voor brengen. Ze worden voor het altaar geplaatst als illustratie bij het bijbelverhaal. De kinderen herkennen de prenten vanuit de klas en volgen op die manier beter het verhaal. De prent van p. 633 kan op een grote flap nagetekend worden en ophangen achter het altaar. Het thema 'brood' kan in het groot geschreven worden op de flap.

TIP
De 8 prenten bij het verhaal 'Jezus ontmoet Zacheüs' uit de prentenset van TvH 2 kun je tijdens het evangelie door 8 kinderen naar voor laten brengen. Ze worden voor het altaar geplaatst als illustratie bij het bijbelverhaal. De kinderen herkennen de prenten vanuit de klas en volgen op die manier beter het verhaal. De Jezusprent (het themabeeld) uit de prentenset kan opgehangen worden achter het altaar. Het thema 'Jezus komt op bezoek.' kan in het groot bij de prent gehangen worden.

Je kunt ook gebruik maken van de evangelieverhalen vermeld bij de vieringen van het eerste leerjaar.

Homilie door de priester


Geloofsbelijdenis
=> Extra informatie

Voorbeden
=> Extra informatie

TIP 1
In de plaats van klassieke voorbeden kun je werken met het kopieerblad 'Ik wil graag danken voor …' in TvH 2 op p. 643. Maak enkele weken voor de eerste communieviering voor elk kind (of voor een beperkt aantal als er veel kinderen hun communie doen) een kopie van het werkblad en laat de kinderen opschrijven waarvoor ze willen danken. Deze dankwoordjes kunnen in de viering gebruikt worden als 'voorbeden' of als 'offerandegebed' (zie verder). Als je in de klas met het kopieerblad gewerkt heb, kun je uiteraard dat materiaal gebruiken.

TIP 2
Je kunt de oudere kinderen van de school (bv. het vijfde en zesde leerjaar) voorbeden laten maken voor de eerste communieviering. Zo worden ook zij betrokken bij deze feestelijke gebeurtenis. Eventueel kunnen ze zelf lezen tijdens de viering.
Je kunt ook een kind van het derde leerjaar dat het voorbije jaar zijn eerste communie deed, een voorbede laten lezen in de viering.

Offerandelied
Het lied 'Het wonder van de tafel' is uitermate geschikt als offerandelied. Je vindt het in TvH 2 op p. 620 en op de cd van TvH 2 (vocaal nr. 22 en instrumentaal nr. 23)

TIP
Enkele kinderen en een leerkracht of catechist kunnen de offergaven aanbrengen tijdens het offerandelied. Enkele mogelijkheden zijn: Offerandegebed
=> Extra informatie

Groot dankgebed
=> Extra informatie

Onze Vader
=> Extra informatie

TIP
Alle kinderen met de leerkrachten en de catechisten komen rond het altaar staan, om het Onze Vader te bidden. Ze geven de priester en elkaar de hand en vormen een kring.

TIP 2
De kinderen nemen plaats rond of voor het altaar, al naargelang de mogelijkheden. Tijdens het bidden van het Onze Vader maken ze de volgende gebaren:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en leidt ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade,
Amen.
(twee armen wijzen naar boven)
(handen kruisen over de borst)
(twee handen open naast elkaar)
(de linkerhand wijst naar de grond, daarna de rechterhand naar boven)
(de twee handen vormen een kommetje)
(de handen kruisen over de borst)
(de rechterhand wijst naar rechts, de linkerhand naar links)
(de handen gevouwen, hoofd buigen)
(de armen wijzen terug naar boven)
Vredeswens
=> Extra informatie

Communie
=> Extra informatie

Communiezang

Als communielied kun je 'Wie is God?' zingen. Je vindt het in TvH 2 op p. 449 en op de cd van TvH 2 (vocaal nr. 16 en instrumentaal nr. 17)

Dankwoord door iemand van het parochieteam of de parochieraad
=> Extra informatie

Het is prettig dat iemand vanuit de parochie de kinderen proficiat wenst met hun eerste communie (zie ook Met open armen, communieboekje 2 op p. 58) en hen uitnodigt om voortaan regelmatig deel te nemen aan de eucharistie (bv. aan gezinsvieringen). De tekst in het communieboekje 2 op p. 63 kan hiervoor inspiratie bieden. Zo voelen de kinderen zich opgenomen én welkom in de plaatselijke kerkgemeenschap. Ook een woord van dank voor de inzet van ouders, leerkrachten en catechisten is hier op zijn plaats.

TIP
De kinderen geven het geschenkje of de bloem aan hun ouders. (zie bij het begin van de viering)

Slotgebed door de priester
=> Extra informatie

Zending en zegen door de priester
=> Extra informatie