Eerste communie

Eerste communie (eerste leerjaar)

Een symbool dat verwijst naar het thema van de viering
Het is goed om het thema van de viering aan te geven door dit op een prikbord achter het altaar op te hangen. Je kunt het thema nog sterker in de kijker plaatsen door een symbool dat ernaar verwijst, op het altaar te zetten. Tijdens de verwelkoming of in de homilie kan de priester aan de hand van het symbool het thema kort toelichten.

Intredelied

TIP
Je kunt een processie maken van achter naar voor in de kerk met de priester en misdienaars voorop, begeleid door feestelijke (orgel)muziek. De kinderen kunnen een bloem dragen en deze voor het altaar in een vaas zetten. Het kan ook mooi zijn om met ballonnen te werken die aan palen vooraan in de kerk worden vastgemaakt. De ballonnen kunnen na de viering buiten worden opgelaten (zie bijeenkomst 8 ‘Dank je wel!’: het verhaal ‘De prinses en de zwerver’). Ze kunnen ook een klein geschenkje dragen dat ze vooraf in de klas of tijdens een activiteit in de parochie maakten en dat op het einde van de viering als dank aan papa en/of mama kan gegeven worden: een geschilderde kei, een klein kistje met een bloempje of een pareltje er in, .

Het lied 'Jezus roept jou' uit TvH 1 op p. 141 en op de cd van TvH 1 nr. 3 is heel geschikt als intredelied. Dit lied kan na de processie gezongen worden.

Verwelkoming
=> Extra informatie

Gebed om vergeving

Het gebed op p. 550 in TvH 1 kan inspiratie bieden voor een gebed om vergeving.

Het lied 'Pipo' in TvH 1 op p. 577 (het refrein en de strofen 4-5-6) op de cd van TvH 1 (vocaal nr. 13 en instrumentaal nr. 14) kunnen gebruikt worden als lied na een gebed om vergeving.

TIP
Situeer voor de mensen in de kerk even het beeld van 'het kind in het kistje' als 'een kind dat grenzen heeft'. Je kunt hierbij het themabeeld van het thema ' maar ik kan niet alles' (een kind met grenzen) gebruiken.

Openingsgebed door de priester
=> Extra informatie

Eerste lezing door een leerkracht of catechist

Voor de eerste lezing kun je een selectie maken uit de verhalen uit Tuin van Heden 1. De kinderen zullen het verhaal herkennen en zich herinneren hoe ze ermee gewerkt hebben in de klas.

Enkele suggesties: TIP
Als je werkt met het verhaal 'Van wie is de wereld?' kun je de prenten van de dieren en de mensen in het verhaal (TvH 1, p. 269-270) vergroten, inkleuren en uitknippen. Je kunt enkele kinderen uitnodigen om deze tijdens of na het verhaal vooraan op het prikbord te hangen of voor het altaar te plaatsen.
Tussenzang
Het lied 'Snel groot' in TvH 1 op p. 243 en op de cd van TvH 1 (vocaal nr. 4 en instrumentaal nr. 5) sluit aan bij de beleving van de kinderen dat ze al groot zijn en daarom volwaardig mogen deelnemen aan de eucharistie. De priester kan er in de homilie naar verwijzen.

Evangelie door de priester

Als evangelie kun je een keuze maken uit de volgende evangelieteksten:

TIP
De 8 prenten bij het verhaal 'Jezus en de kinderen' uit de prentenset van TvH 1 kun je tijdens het evangelie door 8 kinderen naar voor laten brengen. Ze worden voor het altaar geplaatst als illustratie bij het bijbelverhaal. De kinderen herkennen de prenten vanuit de klas en volgen op die manier beter het verhaal. De Jezusprent (het themabeeld) uit de prentenset kan opgehangen worden achter het altaar. Een woordkaart met het thema van de viering, bv. 'Alle kinderen zijn welkom bij Jezus.', kan in het groot bij de prent gehangen worden. In de loop van de viering (bv. bij de verwelkoming) kun je ook werken met de figuren uit het verhaal die je vindt in TvH 1 p. 144-152. Je kunt de figuren vergroten, inkleuren en uitknippen zodat ze kunnen rechtstaan bv. op het altaar.

TIP
De 11 prenten bij het verhaal 'Jezus roept de leerlingen' uit de prentenset van TvH 1 kun je tijdens het evangelie door 11 kinderen naar voor laten brengen. Ze worden voor het altaar geplaatst als illustratie bij het bijbelverhaal. De kinderen herkennen de prenten vanuit de klas en volgen op die manier beter het verhaal. De Jezusprent (het themabeeld) uit de prentenset kan opgehangen worden achter het altaar. Een woordkaart met het thema 'Jezus roept jou en mij.' kan in het groot bij de prent gehangen worden.

TIP
De 8 prenten bij het verhaal 'Jezus ontmoet Zaches' uit de prentenset van TvH 2 kun je tijdens het evangelie door 8 kinderen naar voor laten brengen. Ze worden voor het altaar geplaatst als illustratie bij het bijbelverhaal. Je kunt ook gebruik maken van de 5 prenten in TvH 1 op p. 97-105. Je kunt de prenten uitvergroten op A3-formaat en inkleuren. Ook deze prenten kunnen door kinderen vooraan voor het altaar geplaatst worden. De kinderen herkennen de prenten vanuit de klas en volgen op die manier beter het verhaal.
De Jezusprent (het themabeeld) uit de prentenset kan opgehangen worden achter het altaar. Het thema van de viering, bv. 'Jezus komt op bezoek.', kan in het groot bij de prent gehangen worden.
TIP
De 8 prenten bij het verhaal 'Een vader en twee zonen' uit de prentenset van TvH 1 kun je tijdens het evangelie door 8 kinderen naar voor laten brengen. Ze worden voor het altaar geplaatst als illustratie bij het bijbelverhaal. De Jezusprent (het themabeeld) uit de prentenset kan opgehangen worden achter het altaar. Het thema van de viering, bv. 'Jezus roept jou en mij.', kan in het groot bij de prent gehangen worden.


Homilie door de priester


Geloofsbelijdenis
=> Extra informatie

Voorbeden
=> Extra informatie

TIP
Je kunt de oudere kinderen van de school (bv. het vijfde en zesde leerjaar) voorbeden laten maken voor de eerste communieviering. Zo worden ook zij betrokken bij deze feestelijke gebeurtenis. Eventueel kunnen ze zelf lezen tijdens de viering. Je kunt ook een kind van het tweede leerjaar dat het voorbije jaar zijn eerste communie deed, een voorbede laten lezen in de viering.

Offerandelied

Het lied 'Jezus roept jou' in TvH 1 op p. 141 en op de cd van TvH 1 (vocaal nr. 3) kan gebruikt worden als offerandelied (als het niet werd gebruikt als intredelied).

TIP
Enkele kinderen en een leerkracht of catechist kunnen de offergaven aanbrengen tijdens het offerandelied. Enkele mogelijkheden zijn: - de kaarsen: 2 kinderen - de pateen met de hosties: 1 kind - 3 verschillende broden: 3 kinderen - een bos korenaren: 1 kind - de kelk: 1 kind - een tros druiven: 1 kind - het schaaltje met water en wijn: een leerkracht

Offerandegebed door de priester of door een kind, catechist of leerkracht

=> Extra informatie

Groot dankgebed
=> Extra informatie

Onze Vader
=> Extra informatie

TIP 1
Alle kinderen met de leerkrachten en de catechisten komen rond het altaar staan, om het Onze Vader te bidden. Ze geven de priester en elkaar de hand en vormen een kring.

TIP 2
De kinderen nemen plaats rond of voor het altaar, al naargelang de mogelijkheden. Tijdens het bidden van het Onze Vader maken ze de volgende gebaren:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en leidt ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade,
Amen.
(twee armen wijzen naar boven)
(handen kruisen over de borst)
(twee handen open naast elkaar)
(de linkerhand wijst naar de grond, daarna de rechterhand naar boven)
(de twee handen vormen een kommetje)
(de handen kruisen over de borst)
(de rechterhand wijst naar rechts, de linkerhand naar links)
(de handen gevouwen, hoofd buigen)
(de armen wijzen terug naar boven)


Communie
=> Extra informatie

TIP
Meestal komen de kinderen met hun gezin naar voor om de 'eerste communie' te ontvangen. Ze ontvangen samen met hun ouders en broers en zussen de hostie. Een andere mogelijkheid is dat elk kind naar voor komt met zijn ouders. De priester geeft het ouderpaar de communie, daarna biedt hij hen de schaal aan. En van de ouders geeft dan zelf hun kind de eerste hostie. Het is uiteraard belangrijk dat dit gebeurt in afspraak met de priester en na een grondige voorbereiding van de ouders.

Communiezang

Het zou mooi zijn om hier een lied te voorzien dat verwijst naar onze naam. Een mogelijkheid is het lied 'Lied over de naam' op de cd 'Naar de overkant' (vocaal nr. 2). Een andere mogelijkheid is het lied 'Kom ga mee' op dezelfde cd (vocaal nr. 12 en instrumentaal nr. 22).

Dankwoord door iemand van het parochieteam of de parochieraad
=> Extra informatie

Het is prettig dat iemand vanuit de parochie de kinderen proficiat wenst met hun eerste communie (zie ook Met open armen, communieboekje 1 op p. 50) en hen uitnodigt om voortaan regelmatig deel te nemen aan de eucharistie (bv. aan gezinsvieringen). De tekst in het communieboekje 2 op p. 63 kan hiervoor inspiratie bieden. Zo voelen de kinderen zich opgenomen én welkom in de plaatselijke kerkgemeenschap. Ook een woord van dank voor de inzet van ouders, leerkrachten en catechisten is hier op zijn plaats.

TIP
De kinderen geven het geschenkje of de bloem aan hun ouders. (zie bij het begin van de viering)

Slotgebed door de priester
=> Extra informatie

Zending en zegen door de priester
=> Extra informatie