Print Bookmark

Godsdienst

Tuin van Heden

Tuin van Heden Kleuters is ontwikkeld op basis van het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor de katholieke kleuterscholen en het Ontwikkelingsplan. Tuin van Heden Kleuters vormt de start van een doorlopende leerlijn voor 2,5- tot 12-jarigen. 

Tuin van Heden Kleuters biedt apart uitgewerkt activiteiten voor de vier leeftijdscategorieën. Er zijn specifieke materialen voor de 2,5-, de 3-, de 4- en de 5-jarigen omdat elke leeftijd zijn eigenheid heeft, ook op het vlak van religieuze ontwikkeling. Voor elke leeftijdscategorie is er een handleiding, een prentenset en een cd.

De handleiding biedt op de eerste plaats ondersteuning aan de kleuteronderwijzer. Binnen de bestaande en door kleuteronderwijzers veel gebruikte belangstellingscentra biedt Tuin van Heden Kleuters activiteiten met ontwikkelingsdoelen op het domein van de godsdienstige opvoeding.

De activiteiten zijn praktisch en bruikbaar:

  • per belangstellingscentrum zijn er vier uitgewerkte activiteiten met een versje of een liedje dat op de audio-cd staat;
  • er wordt bijzondere aandacht besteed aan de sterke tijden van het liturgisch-pastoraal (kerkelijk) jaar;
  • een aantal godsdienstige belangstellingscentra (met een bijbelverhaal als uitgangspunt) worden uitvoerig uitgewerkt bij de vier- en vijfjarige kleuters;
  • per activiteit wordt er aangegeven welk materiaal de kleuteronderwijzer moet voorzien, welk materiaal er in de handleiding te vinden is en welke ontwikkelingsaspecten er tijdens de activiteit aan bod komen;

Bij de verhalen horen A3-prenten die in de prentenset gebundeld zijn.

Tuin van Heden Kleuters omvat voor elke leeftijdsgroep:

  • een handleiding
  • een prentenset
  • een audio-cd met liedjes, geluiden en versjes


Bekijk ook: www.tuin-van-heden.be