Print Bookmark

Unité 24: Expérimentez!

Hoe komt het nu toch dat je de ballon niet in de fles kunt blazen of duwen maar dat de wortelen de ballon wel naar binnen kunnen zuigen?

Kort samengevat komt dat doordat de wortelen in de fles "ademen".

Je kunt de ballon niet in de fles duwen of blazen omdat die fles gevuld is met lucht. Als een fles open is, zit er natuurlijk ook lucht in, maar als je dan je vinger in de fles duwt, dan duw je er eigenlijk een beetje lucht uit. Als de fles afgesloten is door de ballon en je wilt dan iets extra in de fles duwen, gaat dat niet omdat de lucht die alle plaats inneemt niet kan ontsnappen.

Hoe kunnen wortelen nu zorgen dat er plaats in de fles vrijkomt? Dat komt doordat de wortelen in de fles "ademen" (een beetje zoals wij mensen ook ademen). Daarbij wordt zuurstofgas verbruikt en wordt er CO2 (koolstofdioxide) vrijgegeven. CO2 neemt minder plaats in dan zuurstofgas en daardoor is er ruimte voor de ballon.