Print Bookmark

Unité 23: Dans Paris, à vélo

 

Het chanson verwijst naar een aantal bekende plaatsen in Parijs, maar gebruikt daarbij woordspelingen. Op het internet vind je gemakkelijk beelden terug van deze plaatsen!

- La Bastille est assiegee: het gaat om het Bastilleplein (la place de la Bastille), dat door het verkeer "bestormd" wordt. Maar het is ook een woordspeling met verwijzing naar de Franse geschiedenis. Op 14 juli 1789 werd de Bastille, de staatsgevangenis, oorspronkelijk een koninklijke burcht in Parijs, bestormd door het volk. Dat was het sein voor de Franse Revolutie en 14 juli is sindsdien de Franse nationale feestdag.

- et la Republique est en danger: het gaat om het plein van de Republiek (la place de la République), dat door het verkeer "bedreigd" wordt. Ook hier is het een woordspeling met verwijzing naar de Franse geschiedenis. In 1792 werd de jonge Franse Republiek bedreigd door buitenlandse legers. De zin La Republique est en danger werd een heuse slagzin om de bevolking op te roepen ten strijde te trekken, wat ook gebeurde. Een Frans leger van vrijwilligers versloeg de vijand en de Republiek was gered.

- L'agent voudrait se mettre au vert: letterlijk zich in het groen zetten. Met het verkeerslicht "op groen" zou de agent het verkeer kunnen laten doorstromen. Een andere betekenis van se mettre au vert is rust nemen op het platteland. Dat wil de agent zeker ook.

- L’Opera reve de grand air: het operagebouw in Parijs is erg bekend. De term grand air verwijst naar buitenlucht, zoals in j'aime le grand air de la campagne. Temidden van al de verkeerswalmen droomt het operagebouw dus van buitenlucht. Het is ook een woordspeling op de muziek want un air betekent eveneens een melodie en un grand air is een aria, namelijk een lied dat een operazanger alleen zingt.

- A Cambronne, on a des mots: Cambronne is het Cambronneplein. On a des mots is een woordspeling op le mot de Cambronne: Cambronne, een Frans generaal, was één van de laatsten die nog standhielden tijdens de slag van Waterloo in 1815. Toen de Engelsen hem toeriepen zich over te geven, zou hij als antwoord geschreeuwd hebben: Merde!

 - et a Austerlitz, c’est Waterloo: Austerlitz verwijst naar de pont d'Austerlitz (Austerlitzbrug over de Seine), die door het verkeer eigenlijk een "Waterloo" wordt, namelijk een zware veldslag. In Waterloo, nabij Brussel, werd in 1815 het leger van de Franse keizer Napoleon verslagen. De woordspeling bestaat erin om Austerlitz en Waterloo samen te brengen: op die plaatsen werden de twee bekendste veldslagen onder de Franse keizer Napoleon gevoerd. In Austerlitz (Tsjechië) behaalde hij in 1805 zijn grootste overwinning op de Russen en Oostenrijkers, in Waterloo leed hij zijn grootste nederlaag.