Print Bookmark

Zill

En action en Zill

En action biedt heel wat mogelijkheden, ondersteuning en inspiratie om met Zin in leren! Zin in leven! aan de slag te gaan.

logo_zill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor Zill in je jaarplan en weekrooster

De jaarplanning van En action is zo opgebouwd dat je als leraar de ruimte hebt om school- en klaseigen projecten of activiteiten te integreren, bijvoorbeeld in de bufferweken.

Je kiest ook zelf hoe je de activiteiten in je weekplanning integreert: in 3 blokken van 50 minuten per week, in dagelijkse korte blokken van 25 minuten, in 4 blokken van 40 minuten per week, ... Zo stem je En action maximaal af op de organisatie die in jouw school of klas het best werkt.

 

logo_zill
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus op taalontwikkeling Frans
 
Met En action focus je op het cultuurgebonden ontwikkelveld 'taalontwikkeling' (TO). Je werkt aan de talige grondhouding (TOtg) en stimuleert leerlingen om zich zo goed mogelijk in het Frans uit te drukken. Tegelijk zorgen de chansons, de authentieke documenten, de variatie aan haalbare en uitdagende opdrachten, de waaier aan tekstsoorten, ... dat leerlingen heel wat plezier beleven aan Frans (TOtg1). Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren, het nut daarvan inzien en daarbij bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast te gebruiken, staan centraal (TOtg4 – TOtg5).
 

In En action komen de verschillende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden geïntegreerd aan bod: leerlingen luisteren en begrijpen wat er gezegd wordt (TOmf1), ze zeggen na, spreken en vertellen (TOmf2 – TOmf3) en voeren eenvoudige gesprekjes (TOmf4).

Je leerlingen maken in En action kennis met een brede waaier aan tekstsoorten (informatief, prescriptief, narratief, artistiek-literair) in voor hen herkenbare en betekenisvolle contexten. Speciale aandacht is er voor het verkennen en begrijpen van authentieke bronnen, met ongekende elementen. Leerlingen worden gestimuleerd om voor hen bestemde schriftelijke boodschappen in het Frans te begrijpen (TOsf1), woorden en zinnen foutloos over te schrijven (TOsf2) en met een vorm van ondersteuning eenvoudige, functionele boodschappen in het Frans op te bouwen (TOsf3).

 

logo_zill
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbinding tussen persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden
 
Met En action zijn heel wat verbanden met andere ontwikkelvelden mogelijk, zowel uit de persoons- als uit de cultuurgebonden ontwikkeling. Een greep uit de mogelijkheden:
  • Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid (IV): Bij het verkennen van de authentieke documenten in de rubriek 'J'explore' maken de leerlingen kennis met verschillende strategieën en leren ze die ook inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen, ... efficiënt aan te pakken (IVzv4). De (opzoek)strategieën scherpen naast het zelfregulerend vermogen van je leerlingen ook hun onderzoekscompetenties aan en zetten leerlingen aan om alleen en met anderen kritisch na te denken en te leren uit die (zelf)reflectie (IVoc4).
  • Socio-emotionele ontwikkeling (SE): De coöperatieve werkvormen en spelopdrachten in onder meer de spel- en differentiatiekoffer ondersteunen het werken aan relationele vaardigheden en stimuleren het samenwerken met anderen (SErv3).
  • Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld (OW): De brede waaier aan tekstsoorten en authentieke documenten weerspiegelen de maatschappij. Zo bieden we aanknopingspunten om leerlingen verder te oriënteren op zichzelf en de wereld om hen heen.
  • Muzische ontwikkeling (MU): De beklijvende en vlot meezingbare chansons en de bijbehorende verwerking in de spel- en differentiatiekoffer stimuleren de muzische geletterdheid (MUge) en bieden betekenisvolle aanknopingspunten om de muzische vaardigheid (MUva) van de leerlingen te verdiepen.
  • ...
 
 
logo_zill
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenaarschap

Naast eigenaarschap voor het schoolteam speelt ook eigenaarschap voor leerlingen een heel belangrijke rol. Bij het begin van elke unité worden de doelen op leerlingniveau verwoord. Zo kun je als leraar samen met je leerlingen doelgericht en doelbewust aan de slag gaan. Het portfolio bij elke révision maakt de ontwikkeling van elke leerling stap voor stap zichtbaar: leerlingen denken na over wat ze al kunnen in het Frans en worden gestimuleerd om hun leren zelf in handen te nemen.

De uitgebreide digitale ondersteuning op Bingel en via de Bingel Raket leerlingen-app zet leerlingen aan het stuur van hun eigen ontwikkeling: ze luisteren, zeggen na, nemen hun eigen stem op en reflecteren nadien op wat en hoe ze iets gezegd of verteld hebben. De gerichte feedback schept mogelijkheden om te leren uit de eigen fouten en de adaptiviteit van Bingel en Bingel Raket stimuleert de zone van de naaste ontwikkeling.

 

 
logo_zill
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zill-doelen en Bingel Planner

En action wordt volledig geconcordeerd naar de Zill-doelen. De fiches met Zill-doelen zullen ook in alle gangbare digitale agenda's en planningstools beschikbaar zijn.

Je vindt En action ook standaard in de Bingel Planner, met 100 % geïntegreerde Zill-selector. De les- en activiteitenfiches die je in de Bingel Planner vindt zijn automatisch gekoppeld aan de generieke doelen, leerlijnen en ontwikkelstappen van Zill. Met één klik review je de selectie en pas je de doelen en aanpak aan de noden van je groep aan.

Dankzij de Zill-doelenrapportage in de Bingel Planner krijg je op een eenvoudige manier inzicht en overzicht. Je roept met één klik per leerjaar of per groep een handig en visueel overzicht op van de persoons- of cultuurgebonden doelen waaraan je al gewerkt hebt of die je nog moet behandelen. Zo zie je in één oogopslag hoe 'Zill' je aanpak is.

 

VAN IN en Zill

Niet alleen digitaal maar ook op papier zijn de leermiddelen van VAN IN helemaal klaar voor Zill. VAN IN en Zill: samen gaan we zonder zorgen naar het basisonderwijs van morgen.